Повість


Повість — один з видів епосу, розповідний художній твір, у якому досить широко змальовано життя одного чи кількох персонажів протягом досить тривалого або важливого за подіями часу. Повість є середньою епічною формою, що посідає проміжне місце між оповіданням і романом.

Приклади повістей: Г. Квітка-Основ'яненко, "Маруся"; Марко Вовчок, "Інститутка".