Поезія


Поезія (від грецького слова, що означає "творю", "створюю") — в широкому значенні — словесна творчість, літературне мистецтво, що відображає дійсність у художніх образах.
Частіше вживається у вужчому значенні: це твори, написані віршами. Слово "поезія" вживається і в переносному значенні для висловлення особливої краси явищ, змальованих у творі, або явищ життя: поезія творчої праці, поезія молодості.