Перифраз


Перифраз (від грецького слова, що означає "описовий вираз") — описовий зворот мови, в поезії — стилістичний прийом, коли власне ім'я, предмет чи явище називають не прямо, а через їхні характерні риси та ознаки.
Наприклад, замість "Тарас Шевченко" — "Великий Кобзар", замість "Іван Франко" — "Великий Каменяр", замість "кам'яне вугілля" — "чорне золото", замість "картопля" — "другий хліб", замість "талановитий поет" — "улюбленець муз".