Пауза


Пауза (від грецького слова, що означає "стримую, спиняю") — зупинка голосу під час читання, один з основних ритмотворчих елементів.

Паузи бувають змістові, які робимо на розділових знаках. Вони допомагають увиразнити зміст твору.

Ритмічні паузи — це зупинки голосу після кожного рядка, строфи та посередині довгих рядків.

Паузи наприкінці рядків називаються міжрядковими; вони бувають довгими, якщо в кінці рядка є розділовий знак, і короткими, якщо розділового знака немає.

Зупинки голосу після кожної строфи називаються строфічними паузами.

Пауза посередині рядка називається цезурою (від латинського слова, що означає "рубаю"). Цезура називається постійною, якщо вона є у кожному рядку (наприклад, у вірші "Каменярі" Івана Франка), і періодичною, якщо вона є тільки в окремих рядках (наприклад, у вірші "Швачка" Павла Грабовського).

Приклад цезури.

У кожного чоло // життя і жаль порили,

І в оці кожного // горить любові жар,

І руки в кожного // ланці, мов гадь, обвили,

І плечі кожного // додолу ся схилили,

Бо давить всіх один // страшний якийсь тягар.

(І. Франко, "Каменярі")