Онєгінська строфа


Онєгінська строфа — 14-рядова строфа, написана чотиристопним ямбом, яку започаткував О.Пушкін у романі "Євгеній Онєгін".

Перші чотири рядки у такій строфі мають перехресне римування, наступні чотири — суміжне, подальші чотири рядки — кільцеве, а останні два рядки — знову суміжне.

У строфі закономірно чергуються жіночі рими (з наголосом на передостанньому складі) з чоловічими (з наголосом на останньому складі). Схематично це можна Показати так: АбАбВВггДееДєє (великими буквами позначено жіночі рими, малими — чоловічі).

Онєгінська строфа була дуже гнучкою і давала можливість висловити найрізноманітніші інтонації: і тонкий ліризм й урочистість, і гумор, і сарказм. Заключні два рядки часто містять прислів'я, приказки, влучні вислови, що стали крилатими.

Наприклад.

"... А щастя видилось безмежне

Так близько! Та любов моя

Розбилася. Необережний

Зробила, може, вчинок я,

Мене в тужливому риданні

Благала мати; бідній Тані

Були однакі всі шляхи.

Я вийшла заміж. Без пихи

Я вас прошу мене лишити.

Я знаю: в вашім серці єсть

І гордість, і справдешня честь,

Я вас люблю (пощо таїти?),

Та з ким я стала до вінця -

Зостанусь вірна до кінця".

(О.Пушкін, "Євгеній Онєгін". Переклав М.Рильський)