Ода


Ода (від грецького слова, що означає "пісня") — похвальний ліро-епічний вірш, присвячений важливим історичним подіям, видатним особам і написаний в особливо урочистому тоні.

Первісно в Стародавній Греції одою називалася всяка хорова пісня і ліричний вірш. Виділення оди в окремий жанр лірики пов'язане з творчістю поета IV ст. до н.е. Піндара, автора од на честь богів, військових подвигів греків і переможців на олімпійських змаганнях. Римський поет І ст. до н.е. Горацій писав оди на честь конкретних осіб, зокрема імператора Августа Октавіана.

У Західній Європі розквіт жанру оди припадає на XVI-ХVІІ ст. Найвидатнішими творцями оди були французькі поети Ронсар, Ж.-Ж. Руссо, Малерб. У Росії розвиток жанру оди пов'язаний з творчістю В.Тредіаковського, М.Ломоносова, Г. Державіна.

В Україні жанр оди розвитку не набув. Попередниками оди можна назвати панегірики Феофана Прокоповича. Одою була "Пісня князю Куракіну" Івана Котляревського.

Окремі риси оди використовували й поети новітньої літератури (М. Упеник, "Ода Робітникові"; Б.Олійник "Ода музиці").