Образок літературний


Образок літературний — невеликий прозовий твір, часто близький до нарису, побудований на матеріалі якогось конкретного життєвого факту. Для образків характерне ескізне зображення людей кількома яскравими штрихами, а також малорозвинений сюжет.