Новела


Новела (від латинського слова, що означає "новина") — різновид оповідання; невеликий розповідний твір про якусь незвичайну життєву подію з несподіваним закінченням.

Персонажами новели (а їх один чи найбільше два) є люди переважно цілком сформовані, що потрапили в складні життєві обставини. У новелі своєрідно поєднані радість і горе, любов і ненависть, життя і смерть, трагічне і комічне.

Найбільша увага автора новели зосереджена не на показі зовнішніх обставин, а на змалюванні переживань і настроїв персонажа. В порівнянні з оповіданням в основі новели лежить достовірна життєва подія.

Яскраві новели створили М. Коцюбинський ("В дорозі", "Persona grata", "Intermezzo", "Коні не винні"), В.Стефаник ("Синя книжечка", "Камінний хрест", "Новина"), Ю.Яновський (збірник "Земля батьків", "Київські оповідання"), Г. Косинка ("На буряки", "За ворітьми", "В хаті Штурми"), О. Гончар ("Модри Камень", "На косі"), Антон Чехов, Джек Лондон та інші.