Народні пісні


Народні пісні — невеликі усні віршовані твори, що виконуються співом. Куплети пісні часто мають приспіви - рефрени.
Залежно від способу виконання пісні бувають сольні (виконує один співець) і колективні (хорові). Хорові пісні бувають одноголосі (унісонні), як українські обрядові пісні, і багатоголосі.
Мова пісень дуже образна, багата на епітети, порівняння, метафори, повтори, паралелізми, народні символи, пестливі слова тощо.
Народні пісні відображають найрізноманітніші сторони людського життя і в зв'язку з цим поділяються на види (жанри): трудові, календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові, історичні пісні.
Складена кимось пісня, передаючись усно від одних людей до інших, зазнавала змін, менш вдалі місця замінювалися кращими, і таким чином пісня весь час удосконалювалася.
У різних місцевостях одна і та сама пісня змінювалася по-різному, тому виникали варіанти пісні.

Пісні — один з найдавніших і найулюбленіших видів усної народної творчості.

Приклад народної пісні.

Ой у полі вітер віє

Ой у полі вітер віє,

А жито половіє,

А козак дівчину та й вірненько любить,

А зайнять не посміє.

Ой тим її не займає,

А що сватати має,

Ой тим же він, ой, та й не горнеться,

А що слави боїться.

Сидить голуб на черешні,

А голубка на вишні,

Ой скажи, ой скажи, серце дівчино!

А що в тебе на мислі!

(Народна родинно-побутова пісня про кохання)