Містерія


Містерія (від грецького слова, що означає "таїнство") — 1. У країнах античного світу та Стародавнього Сходу — відправи релігійних культів на честь деяких богів. Містерії складалися з загальнодоступної частини (процесії) та таємної (оргії), під час якої відбувалися вистави на міфічні сюжети, ритуальні танці, принесення жертви. Елементи містерії наявні в християнській релігії (хрещення, сповідь, причастя). 2. Популярний жанр середньовічного релігійноготеатру в Західній Європі в ХІІІ-ХVІ ст., масова драматична вистава за релігійними сюжетами, яка відбувалася у святкові дні на майданах міст.

Окремі частини містерії чергувалися з інтермедіями, на яких позначився вплив народного театру. Особливого поширення в Україні містерії не набули, значно популярнішими були інтермедії. Т. Шевченко назвав містерією свою поему "Великий льох".