Літературний нарям


Літературний напрям — творча єдність значної групи письменників певного історичного періоду, країни (або кількох країн), близьких один до одного своїм світоглядом, художньою манерою, проблематикою творів.

Літературні напрями в історії літератури мають такі назви: ренесансний реалізм, бароко, класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, романтизм, критичний реалізм тощо.

Літературний напрям існує в межах художнього методу на якомусь етапі його історичного розвитку. Так, у межах методу реалізму з'явилися в певних історичних умовах реалізм Відродження, просвітницький реалізм, сентименталізм тощо.