Троп

Троп (від грецького слова, що означає "зворот") — слово чи вираз, вжиті у переносному, образному значенні.

Тропи дають змогу образно і яскраво змалювати предмет чи явище, висловити думку.

Тропи — це епітети, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, алегорія, гіпербола, літота тощо. (Див. відповідні статті).

Наприклад, чарівна мелодія, дівчина, мов та квіточка, дрімає зимовий ліс.