Традиції в літературі

Традиції в літературі (від латинського слова, що означає "передача") — творче засвоєння і дальший розвиток письменниками кращих рис літературної спадщини.