Тип

Тип (від грецького слова, що означає "відбиток", "образ", "зразок") — яскравий художній образ-персонаж, у якому багатство індивідуальних рис органічно поєднане з характерними рисами людей певної епохи, часу.

Тип — це велике узагальнення, що подається у вигляді конкретної особи, літературного образу.