Тематика


Тематика — сукупність основної й усіх побічних тем одного твору, а також сукупність тем, що їх розробляє в низці творів автор.

Наприклад, тематика творчості О. Кобилянської така: доля освіченої дівчини, що не може миритися з бездуховністю міщанського середовища; право жінки на гармонійний розвиток, рівність з чоловіком у сімейному житті; природа і мистецтво в житті людини; влада землі над селянином (головна тема повісті "Земля"), солдатчина (побічна тема цієї самої повісті).

Коли йдеться про лірику, тоді говорять про мотиви творчості письменника.

Наприклад, мотиви творчості А. Малишка такі: любов до рідної землі; пошана до людини-трудівника; місце поета в житті, почуття відповідальності за все, що відбувається навколо, смисл людського життя; героїзм у боротьбі проти загарбників, образ матері тощо.