Тема


Тема (від грецького слова, що означає "положення", "основа") — основне питання, яке висвітлює письменник у творі, змальовуючи певні життєві явища.

Тему ліричного твору називають мотивом.

Одна і та сама тема може висвітлюватися на основі показу різних життєвих явищ. Так, тема трагічної долі жінки в самодержавно-кріпосницькій Росії розкрита у поемах Т. Шевченка "Катерина", "Наймичка", "Слепая", "Сова", у віршах.

Темою повісті Марка Вовчка "Інститутка" є зображення тяжкого становища кріпаків та наростання стихійного протесту проти кріпосників. Цій самій темі присвячено і багато оповідань письменниці ("Ледащиця", "Маша" тощо).

Тема повісті "Fata morgana" М. Коцюбинського — змалювання життя і боротьби українського селянства напередодні і під час буржуазно-демократичної революції 1905 року за свої соціальні права, за землю й волю, за ліквідацію соціальної нерівності в суспільстві.