Текст


Текст (від латинського слова, що означає "писанина", "зв'язок", "побудова") — це група речень, об'єднаних темою та основною думкою.

Ознаки тексту такі: пов'язаність речень за змістом; логічна послідовність речень, необхідна для розкриття теми; наявність основної думки.

Коли ми кажемо про текст художнього твору, то маємо на увазі авторську працю, буквально відтворену на письмі чи в друкованому вигляді, тобто весь твір письменника.