Стопа


Стопа — повторювана у віршах група складів, у якій один склад наголошений, а один або два — ненаголошені.

Двоскладові стопи: ямб, хорей; трискладові: дактиль, амфібрахій, анапест (див. відповідні статті).