Стиль


Стиль (від грецького слова, що означає загострена паличка, якою писали на покритій воском дощечці) — це специфіка письма кожного письменника, ідейно-художня своєрідність його творчості, його художніх прийомів. Особливості стилю письменника зумовлені його світоглядом, характером, життєвим досвідом, художнім смаком.

Наприклад, для художнього стилю М. Коцюбинського характерне глибоке розкриття суті соціальних подій і людських характерів через напружені діалоги, внутрішні монологи, використання прийомів контрасту, поєднання лірики і сатири; картини природи здебільшого співзвучні переживанням персонажів. Ясність і художня простота — одна з основних ознак його стилю.