Скетч


"Слово" — так у Київській Русі називали проповіді — твори ораторського жанру з повчальним змістом. Термін "слово" вживався також у значенні "сказання", "розповідь", "повість" тощо ("Слово про Закон і Благодать" Іларіона, "Слово о полку Ігоревім" невідомого автора).