Скетч


Скетч (від англійського слова, що означає "начерк", "ескіз") — маленька гумористична чи сатирична п'єса, побудована на гострому сюжеті з несподіваними смішними ситуаціями.