Сказання


Сказання — жанр давньоруської розповідної літератури про історичних діячів та ті події, у яких вони брали участь. Пізніше сказаннями стали називати літературні твори, в яких у фантастичній формі розповідалося про дійсні події та історичні факти.