Сюжет


Сюжет (від французького слова, що означає "предмет", тема") — це подія чи низка подій, у яких розкриваються характери і вирішуються суперечності між ними.

У сюжеті виділяють п'ять основних елементів: експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію і розв'язку.

Експозиція (від латинського слова, що означає "виклад", "опис") — та частина твору, де повідомляється про час, місце подій, про умови й обставини, які спричинили виникнення конфлікту.

Зав'язка — перше зіткнення протилежних сил, перше виявлення проблеми, яка веде до розвитку наступних подій.

Розвиток дії — одна або кілька подій, у розгортанні яких виявляються характери дійових осіб, розвивається суперечність між ними.

Кульмінація (від латинського слова, що означає "вершина") — найвище напруження в розвитку дії, найбільше загострення суперечностей, найскладніше випробування для персонажів. Розвиток основного конфлікту твору в кульмінації наближається до розв'язання.

Розв'язка — завершення розвитку дії твору, остаточне вирішення долі героїв.

Наприклад, в оповіданні Марка Вовчка "Горпина" експозицією буде та частина твору, де розповідається про вдачу та риси характеру Горпини (вона була "білолиця, гарна й весела", була дуже працьовита — "і в хаті, і надворі в'ється, порядкує, господарює"), про її бажання мати дитину і що, нарешті, народилася в них дівчинка, а Горпина стала матір'ю, ніжною і турботливою ("Так-то вже кохає та пестить Горпина свою первичку, і з рук не спускає...").

Зав'язка оповідання — захворіла дитина, а мати не може залишися біля неї, бо треба йти на панське поле (" — Панові треба робити, а про твою дитину байдуже").

Розвиток дії: Горпина бере хвору доньку з собою на поле, дитину, за наказом пана, десятник забирає і заносить, плачучу, додому; Горпина хоче якось порятувати доньку, поїть її молоком, настояним на макових голівках, щоб дитя заснуло.

Тяжкий день на панському полі, тривога за дитину, повернення додому, поспішне наближення до колиски — кульмінація твору.

Смерть дитини й божевілля молодої матері — розв'язка.

У повісті "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького експозиція — опис чарівної природи, серед якої розкинулося село Семигори; постать змореного тяжкою працею Кайдаша на темному тлі повітки; розмова братів Кайдашенків про дівчат; залицяння Карпа до Мотрі.

Зав'язка — одруження Карпа з Мотрею, коли поява молодої сім'ї викликала між батьками і дітьми суперечки за "моє" і "твоє".

Напружені моменти родинного побуту, гострокомічні сцени, смішні ситуації, що часто викликають не сміх, а біль у душі читача, — розвиток дії.

Історія з кухлем (VIII ст.), коли Марусі Кайдашисі викололи око, — кульмінація повісті.

Розв'язка твору — груша, за яку було стільки сварок між молодими сім'ями, всохла, і сім'ї помирилися. Та чи довго триватиме ця тиша і спокій в обох садибах? Адже головна причина сварок — не груша.