Синтаксис поетичний


Синтаксис поетичний — така будова речень і словосполучень у художньому творі, яка впливає на характер інтонацій, темп і паузи при читанні, на зміст і емоційність. Це риторичні фігури: риторичний оклик, риторичне запитання, риторичне заперечення, риторичне ствердження, інверсія, анафора, епіфора тощо (див. відповідні статті).