Синекдоха


Синекдоха (від грецького слова, що означає "разом" і "перейменування") — один із засобів підсилення виразності мови, троп, різновид метонімії: художній вислів, заснований на заміні множини одниною чи навпаки, назви цілого предмета назвою його частини, вживанням визначеного числа замість невизначеного, видового поняття замість родового або навпаки (біле вітрило — замість вітрильник, бережи копійку — замість бережи гроші, говорив двадцять разів — замість говорив багато разів, у лісах усякий звір водиться — замість звірі).