Символ


Символ (від грецького слова, що означає "знак", "прикмета", "ознака") — умовне позначення предмета, поняття, явища іншим на основі подібності і з метою стисло і яскраво передати суть чогось, певну ідею.
Певний образ стає символом, якщо він часто повторюється для означення того самого явища.
Наприклад, зозуля — символ охопленої тугою жінки; ворон — символ горя, нещастя; сокіл — символ доброго молодця, лицаря-воїна; Прометей — символ нескореності, самопожертви в ім'я щастя народу.

На Дунаї Ярославнин голос чути, зозулею, незнана вона, кує. "Полечу, — каже, — зозулею по Дунаю, омочу бобровий рукав у Каялі-ріці, утру князю криваві його рани на дужому його тілі". ("Слово о полку Ігоревім")

І тільки спогад з далини, Як рідні відгуки луни, І тільки зорі над землею. О мій русявий Прометею, Загублений в ночах війни!.. (А.Малишко, "Прометей")