Силабо-тонічне віршування


Силабо-тонічне віршування (від грецьких слів, що озна­чають "склади" і "наголос") — таке віршування, яке засноване на закономірному чергуванні наголошених і ненаголошених складів.

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,

І музику палку, що ніжно серце тисне.

У щастя людського два рівних є крила:

Троянди й виноград, красиве і корисне.

(М. Рильський)