Характеристика персонажа

Характеристика персонажа (характеристика — від грецького слова, що означає "те, що служить ознакою для розпізнавання") — це розкриття істотних його рис, що відрізняють його від інших персонажів, а також показ типових властивостей характеру дійової особи.

Письменник різними засобами характеризує персонажа твору: змальовує його портрет, середовище, в якому він живе, подає біографічні відомості, від себе характеризує героя (пряма авторська характеристика), подає відомості, вкладені в уста інших дійових осіб або оповідача, якщо від його імені ведеться розповідь; поведінка персонажа, його вчинки, думки, розмови, ставлення до інших людей, до самого себе, до різних суспільних явищ, до праці, до своїх обов'язків, життєвої мети, до моральних цінностей тощо, а також мова героя — все це засоби, якими письменник характеризує персонажа твору. Засобами самохарактеристики дійової особи можуть бути його листи, щоденники, а також самооцінка своїх вчинків, поведінки, життя.

Щоб дати характеристику персонажа, треба зібрати весь цей розрізнений матеріал, систематизувати його, згрупувати в єдине ціле, що й буде літературною характеристикою образу.

Характеризуючи дійову особу, слід посилатися на текст художнього твору.