Ямб

Ямб (від грецької назви музичного інструмента) — двоскладова стопа з наголосом на другому складі.


Коли не вмів ще й букваря читати,

Ходив, як кажуть, пішки під столом,

Любить людей мене навчила мати

І рідну землю, що б там не було. (Василь Симоненко)

Схема вірша: