Фольклор

Фольклор (від англійського слова, що означає "народна мудрість", "народне знання") — це усна народна творчість.

Характерними ознаками усної народної творчості є: колективність творення, масовість використання, багатоваріантність, анонімність.

Усна народна творчість виникла задовго до появи письма і стала основою й невичерпним джерелом для художньої літератури.

Усна народна творчість відображає життя, працю, мрії народу, його моральні принципи, свідчить про його талановитість.