Контекст


Контекст (від латинського слова, що означає: тісний зв'язок, з'єднання) — уривок тексту із закінченою думкою, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або виразу, що входить до його складу.

Багатозначні слова, які можуть вживатися в прямому й переносному значенні, можна зрозуміти тільки в контексті.

Вираз чи слово поза контекстом можуть мати інший зміст, ніж той, якого йому надає автор у контексті.

Використовуючи цитати з твору, слід брати до уваги ті вислови, які передують цитаті і які йдуть після неї.