Конфлікт


Конфлікт (від латинського слова, що означає зіткнення) - зіткнення протилежних інтересів, поглядів, крайнє загострення суперечностей, що призводить до ускладнення чи гострої боротьби.

Конфлікт у літературі і мистецтві - суперечність, що лежить в основі боротьби між персонажами і зумовлює розвиток подій у творі. Саме в процесі розв'язання конфліктів виявляють свої риси характеру персонажі твору.

Особливе значення конфлікт має у драматичному творі, де він визначає зміст, побудову п'єси, розвиток характерів дійових осіб.

Наприклад, у комедії "Хазяїн" І.Карпенка-Карого головним є конфлікт між робітниками, інтереси яких весь час ущемлюються, і капіталістами, які прагнуть до максимальних прибутків і тому жорстоко експлуатують робітників.