Класична література


Класична література — 1. У широкому розумінні - все найкраще, найдосконаліше в літературній спадщині людства. Класичними називають художні твори, що зберегли до нашого часу значення зразкових. 2. Література античності - Стародавної Греції (2 - 1 тис. до н.е.) та Риму (1 тис. до н.е. - 5 ст. н.е.).