Кантата


Кантата — у стародавній поезії так звали ліричні вірші урочистого характеру. В них оспівувалися радісні події чи видатні особи.

Нині кантатою називають великий музично-вокальний твір урочистого або лірико-епічного характеру.