Кант


Кант — вид старовинної пісні, яку виконував хор без супроводу. Кант з'явився в Україні наприкінці 16 ст. Спочатку у форму канта вкладався релігійний або моралізаторський зміст, але поступово (у 18 ст.) з'явилися канти панегіричні, любовно-ліричні, жартівливі тощо. Типові ознаки канта: куплетність форми, наспівність, найчастіше мінорний лад.