Інтерлюдія


Інтерлюдія (лат. interludere — грати в інтервалах) — музична композиція, яка виконувалася між актами вистави для ілюстрації чи варіювання тональності п'єси, заміни декорацій або обстановки. В ширшому смислові — словесна чи мімічна сценка, яка перериває основну дію. В українській шкільній драмі XVII-XVIII ст. виконувалися сольні чи хорові канти (як правило, моралізаторські, оцінні за змістом), а також танцювальні номери (балет).