Ідіома


Ідіома (грецьк. idioma — особливий, самобутній зворот) — стійкий, неподільний, специфічний для певної мови вислів, який виражає єдине поняття, своєрідний фразеологічний зворот. За будовою ідіома є нерозчленовуваним словосполученням ("вухналі кувати" — мерзнути; "дати гарбуза" — відмовити жениху; "витрішки продавати" — не мати змоги купити якийсь товар; "стріляний птах" — людина з досвідом і т.п.) ідіома властива лише одній мові, вона виявляє національний колорит, що втрачається при перекладі іншою мовою (водночас руйнується зміст ідіоми), широко використовується у художній літературі. Так, ідіома "дати гарбуза" сформувала одну із сюжетних ліній "Конотопської відьми" Григорія Квітки-Основ'яненка, правила за композиційну основу оповідання Олени Пчілки "Артишоки".