Ідея художнього твору


Ідея художнього твору - основна думка про зображені у творі життєві явища; висвітленню ідеї підпорядовані всі картини й образи твору.

Ідея завжди тісно й нерозривно пов'язана з метою твору. Так, змальовуючи у повісті "Захар Беркут" мужню боротьбу тухольців проти монгольських завойовників, Іван Франко стверджує думку: сила народу в єдності, в згуртованості. Це і є ідея твору.