Евфонія

Евфонія (милозвучність) - 1. Розділ поетики, який вивчає звукові засоби літературно-художнього твору, зокрема віршованого: риму, асонанс, алітерацію тощо. 2. Гармонійний добір звуків у тексті художнього твору або уникнення важких для вимови чи неприємних для слуху сполучнення звуків у словосполученні.