Епопея

Епопея - великий твір епічного роду, у якому широко й різнобічно зображено значні історичні події, життя народу в його різних проявах, поставлено проблеми загальнонародного значення. Наприклад, "Війна і мир" Льва Толстого, "Прапороносці" Олеся Гончара.

Основною рисою роману-епопеї є глибокий і всебічний показ письменником долі людської особистості в її взаємозв'язках з долею народною, широко й різнобічно показано історичні процеси.