Епізод

Епізод - 1. Випадок, подія. 2. У художньому творі - невелика, сюжетно завершена частина події.