Епіграф

Епіграф - уривок якогось твору, влучний вислів, афоризм чи прислів'я, що ставиться на початку літературного твору або перед окремими його розділами з метою увиразнити тему та ідею чи створити певний настрій.

Так, Максим Рильський до вірша "Мова" взяв епіграфом слова великого французького письменника і філософа-просвітителя Вольтера: "Треба доглядати наш сад".