Єдність змісту і форми


Єдність змісту і форми. Зміст - це ті життєві явища, які відображені у творі.

Форма - конкретна побудова художнього твору і його мовне оформлення.

Основними елементами змісту є його тема та ідея. Елемантами форми є композиція, в тому числі й сюжет, художня мова.

Зміст і форма в художньому творі перебувають у нерозривній єдності.