Драматургія

Драматургія - 1. Драматичні твори якогось автора, народу, епохи. 2. Теорія мистецтва, що виває принципи та способи побудови драматичних творів.