Драматизм

Драматизм - велика напруженість дії твору, гострота конфлікту, такий збіг оставин у житті персонажа, коли він потрапляє у дуже складне або й везвихідне становище.