Драматична поема

Драматична поема - переважно невелика за розміром віршована п'єса, у якій тісно поєднане драматичне, епічне й ліричне у розкритті теми, вся увага зосереджена на розкритті якогось ідейного конфлікту між дійовими особами, виклад матеріалу стислий, детально подається словесна суперечка між людьми, що займають протилежні позиції.