Діалог

Діалог - розмова двох або кількох осіб у художньому творі.

Найчастіше діалог вживається у драматичних творах, бо саме з діалогів та монологів складається майже вся тканина тексту (крім ремарок - авторських пояснень). У драматичних творах діалог є основним засобом зображення людей, подій, розвитку сюжету.

У великих епічних творах діалог відіграє допоміжну роль, слугуючи засобом глибшого розкриття характерів персонажів.